Schminkversuch zum Frauentag

Von Friedhelm Denkeler,

Irving Penn: »Mouth (for L’Oreal)«, New York, 1986, Ausstellung »Irving Penn – Centennial, der Jahrhundert-Fotograf«, C/O Berlin, Foto © Friedhelm Denkeler 2018
Irving Penn: »Mouth (for L’Oreal)«, New York, 1986, Ausstellung »Irving Penn – Centennial, der Jahrhundert-Fotograf«, C/O Berlin, Foto © Friedhelm Denkeler 2018